Religion

Pushpanjali Mantra

मंत्र पुष्पांजलि Pushpanjali Mantra

प्रथम मंत्र पुष्पांजलि | First Pushpanjali Mantra ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तनि धर्माणि प्रथमान्यासन्।ते ह नाकं महिमान: सचंत यत्र पूर्वे साध्या: संति देवा:।। द्वितीय मंत्र पुष्पांजलि | Second Pushpanjali Mantra ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने। नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मस कामान् …

मंत्र पुष्पांजलि Pushpanjali Mantra Read More »

Scroll to Top