Religion

shree shiv chalisa

Shree Shiv Chalisa श्री शिव चालीसा

Shree Shiv Chalisa Lyrics श्री शिव चालीसा ॥ दोहा ॥जय गणेश गिरिजा सुवन,मंगल मूल सुजान ।कहत अयोध्यादास तुम,देहु अभय वरदान ॥॥ चौपाई ॥जय गिरिजा पति दीन दयालासदा करत सन्तन प्रतिपाला भाल चन्द्रमा सोहत नीके कानन कुण्डल नागफनी के अंग गौर …

Shree Shiv Chalisa श्री शिव चालीसा Read More »

Shri Hanuman Chalisa Lyrics श्री हनुमान चालीसा

Shri Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi श्री हनुमान चालीसा ॥ दोहा॥श्रीगुरु चरन सरोज रजनिज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसुजो दायकु फल चारि ॥बुद्धिहीन तनु जानिकेसुमिरौं पवन-कुमार ।बल बुधि बिद्या देहु मोहिंहरहु कलेस बिकार ॥ राम दूत अतुलित बल …

Shri Hanuman Chalisa Lyrics श्री हनुमान चालीसा Read More »

Scroll to Top